Main | juni 2004 »

maj 30, 2004

Vad är samtycke och hur vårdar företaget det?

Två artiklar som tar upp två olika, men lika viktiga, aspekter av Permission Marketing: Hur ska ett företag definiera samtycke och vad bör företaget tänka på för att behålla och fördjupa det samtycket. Artiklarna är några år gamla men det gör dem inte mindre relevanta. De är lika viktiga i dag som när de skrevs.

Are you Practicing Permission Marketing or Perdition Marketing?
En artikel av Mark Brownlow som tar upp grunderna hur ett företag kan och bör definiera samtycke. (MarketingProfs.com)
(För att läsa artiklen krävs medlemskap vilket är kostnadsfritt)
http://www.marketingprofs.com/2/brownlow3.asp?f=evrl

The three rules of permission
Permission Marketing handlar inte enbart om att skaffa samtycke - det handlar också om att bygga upp en långsiktig relation med kunden. Nick Usborne ger tre tips hur du behåller och fördjupar samtycket. (ClickZ.com)
http://www.clickz.com/experts/archives/mkt/permis_mkt/article.php/826781

maj 30, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

maj 29, 2004

Få en marknadsföringsklassiker direkt till din e-postlåda - kostnadsfritt!

Något som kommer att märkas på denna blogg är att jag har en hyfsat positiv inställning (årets understatement ..? ;-) till Seth Godin.

Det är inte speciellt konstigt eftersom han till stor del är den person som har hjälpt mig att utforma den marknadsföringsfilosofi som jag i dag arbetar med och är övertygad om är det mest effektiva för företag.

Seth Godin ”uppfann” inte den samtyckesbaserade marknadsföringen men han var den första som konceptualiserade och konkretiserade det i boken Permission Marketing från 1999. En modern marknadsföringsklassiker som borde vara ett måste för såväl studenter på A-kursnivå som marknadschefer!

På Godins sajt kan du kostnadsfritt ladda hem bokens första fyra kapitel:

http://www.sethgodin.com/permission/

maj 29, 2004 | Permalink | Comments (0)

maj 27, 2004

Välkommen till en blogg om den "nya" marknadsföringen!

Enligt Seth Godin finns det i princip tre marknadsföringskoncept:

1. Interruption Marketing. Marknadsföraren styr kommunikationen och bestämmer till vem, hur och när ett marknadsföringsmeddelande ska utformas och levereras. Avsändaren är i kontroll.

2. Permission Marketing. Mottagaren bestämmer vem som får marknadsföra till henne. Vad, hur och när det får marknadsföras. Konsumenten är i kontroll.

3. P2P (Peer-to-Peer) Marketing. Konsumenter marknadsför ett företags produkt eller tjänst till varandra. Produktens faktiska, och ibland upplevda, värde styr processen och utgången. Företag kan påverka denna process. Genom att skapa produkter som är värda att prata om - "marketing within products" - menar Godin att marknadsförare kan styra denna process: "It's all marketing now. The organizations that win will be the ones that realize that all they must do is create things worth talking about".

Seth Godin menar att det två sistnämnda är framtidens marknadsföring.

Jag håller med!

I takt med expansionen av massreklam och det mediebrus som uppstår i dess väg blir den traditionella marknadskommunikationen (TV-, radio-, print-reklam, etc.) både dyrare och mindre effektiv för företag. Alternativa marknadsföringskoncept blir därför allt mer attraktiva för marknadsförare.

Huvudsyftet med bloggen är att belysa och informera om de alternativ som finns till så kallad Interruption Marketing. På denna blogg kommer det att framföras åsikter, reflektioner, tips och idéer om dagens rådande marknadsföringsklimat och om de alternativ som finns. Exakt hur bloggen kommer att utvecklas har jag inte någon aning om. Följ med så märker du … ;-)

maj 27, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack