« maj 2004 | Main | juli 2004 »

juni 21, 2004

Skillnaden mellan marknadsföring och försäljning

En bra artikel om marknadsföring (”marketing is about listening”) och försäljning (”sales is about talking”) publicerades på MarketingProfs.com den 15 juni.

För många är innehållet en självklarhet men jag tror nog att flera marknadsförings- och försäljningschefer skulle få sig en tankeställare om de självkritiskt läser den här artikeln …

juni 21, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

juni 17, 2004

Företag som systematiskt mäter sin marknadsföring klarar sig bättre

The Chief Marketing Officer (CMO) Council har genomfört en undersökning om hur globala IT-företag satsar på marknadsföring. eMarketer har en bra sammanfattning av rapporten i artikeln "Are Tech Companies Measuring Marketing Efforts” från den 14 juni.

Det skulle vara intressant att veta hur många procent av svenska IT-företag som systematiskt mäter och följer upp sina marknadsföringsaktiviteter.

juni 17, 2004 | Permalink | Comments (1) | TrackBack

juni 15, 2004

Marknadsföring blir kultförklarat …

I fredags uppmanade Brand Autopsy oss att läsa en rapport från Plan B om hur marknadsförare kan lära sig av de strategier och taktiker som religiösa kulter använder för att locka och behålla medlemmar.

Rent instinktivt känns angreppssättet att dra lärdom från fanatiska kulter osmakligt men rapporten tar inte ställning för eller emot kulter och att marknadsförare ska anamma dubiösa värvningsstrategier. Istället gör man ett par mycket intressanta jämförelser mellan några av världens mest kända varumärken och ”Cult Marketing”.

Ladda ner rapportern ”How Cults Seduce and What Marketing Can Learn From Them” (pdf) från Plan B:s hemsida.

juni 15, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

Seriös bevakning av reklam?

Nu ökar reklaminvesteringarna igen. I svensk press skrivs det om de ökade investeringarna – och de ökade annonsintäkterna. I fredags rapporterade till exempel Resumé om att Expressen ökade sina annonsintäkter under årets första tertial.

En stilla undran: När ska den svenska marknadsföringspressen utöka sin bevakning av reklam och förutom reklaminvesteringar och annonsintäkter också seriöst bevaka reklamens effekt?

juni 15, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

juni 10, 2004

P2P Marketing "organiserar" sig

I maj bildades The Viral & Buzz Marketing Association (VBMA). Syftet med VBMA är att främja utvecklingen och spridningen av P2P Marketing. De flesta av medlemmarna är europeiska företag.

Grundaren av VBMA, Justin Kirby på Digital Media Communications , intervjuas på ClickZ om organisationen och utvecklingen av viral marketing.

Veckan innan VMBA bildades lanserade företagen Intelliseek och BzzAgent WOMMA – the Word of Mouth Marketing Association Det kokar i P2P-marknadsföringsgrytan ...

juni 10, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

juni 08, 2004

Läsvärt: Ries om Procter & Gamble

Al Ries intervjuas på bloggen Strategic Public Relations där man bland annat får veta han tycker om Procter & Gamble och andra storföretags (o)vilja att bygga egna varumärken. Intressant!

juni 8, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

Intressant rapport om Word of Mouth

Många marknadsförares stora dröm är att få kunderna att prata om företagets produkter - med släkt, vänner och kollegor - som leder till faktiskt ökad försäljning och varumärkeskännedom. Peer to Peer (P2P) Marketing kan resultera i väldigt effektiv marknadsföring för ett företag. Nivån på förtroendet för budskapet blir högt eftersom det kommer ifrån en bekant och kostnaden för företag blir minimalt. Det klassiska och mest välkända formen av P2P Marketing är Word of Mouth . P2P Marketing anser av flera vara framtidens mest effektiva marknadsföring och företag måste arbeta aktivt med det. BzzAgents affärsidé är att hjälpa företag att organisera och utföra Word of Mouth-kampanjer. Det amerikanska företaget samarbetar just nu med professorer från Yale School of Business och Harvard Business School för att konceptualisera denna marknadsföringsform.

De kommer snart att publicera en artikel i Harvard Business Review men man kan redan ta del av en mycket intressant sammanfattning av rapporten (pdf) på BzzAgents hemsida.

juni 8, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

juni 05, 2004

Tre problem för Interruption Marketing

Nästan varje vecka tar jag del av rapporter och nyheter som visar på de problem som uppstått – och som växer sig allt starkare – för Interruption Marketing (se blogg-post från 27 maj för en kort definition). Marknadsföring som riktar sig till mottagare som inte har bett om att få kommunikation ifrån ett företag stöter på allt flera problem. De tre mesta uppenbara problemen är:

1. Reklamen drunknar i sitt eget brus
Reklam i massmedier är urtypen för Interruption Marketing: Få så många som möjligt att läsa/höra på/se budskapet för att tillräckligt många ska (re)agera så att den totala kostnaden för reklamen återbetalas – plus lite till. De flesta jämförande undersökningar som gjorts de senaste åren visar att massreklamen är mindre effektiv än den marknadsföring som baseras på mottagarens samtycke och aktiva val. Och det är ju inte så konstigt. Aldrig tidigare har konsumenter ”bombarderats” med sådan kraft av reklambudskap – på TV, i radio, i morgon- och gratistidningar, på tunnelbanan och bussen, etcetera. Det blir svårare för företag att nå ut till sin målgrupp via massmedier. Många företag svarar med att öka reklambudgeten för att kompensera det ökade bruset. För ett par veckor sedan publicerade AdAge.com artikeln ”TV advertising doesn’t work for mature package gods”. Artikeln baseras på en rapport från Deutsche Bank som visar på det effektivitetsproblem som finns med massreklam. Seth Godin sammanfattar problemet på följande vis i sin bok Permission Marketing: ”Catch-22: the more they spend, the less it works. The less it works, the more they spend”.

2. Lagstiftning och självreglering leder oss mot en samtyckesbaserad ekonomi
Det blir vanligare att företag måste skaffa samtycke för att kunna marknadsföra sina produkter och tjänster. Allt fler kommunikationskanaler blir helt eller delvis samtyckesbaserade. Politiskt har vi i dag en verklighet där lagstiftning kräver företag att skaffa samtycke för att använda cookies på webben eller för att skicka kommersiella meddelanden via e-post, fax och sms (baserat på EG-direktivet om integritet och elektronisk kommunikation). Vi kan räkna med att det kommer flera förslag om att samtycke ska krävas. Senast i torsdags på SVT:s morgonnyheter sa chefen för Konsumentförvaltningen för Stockholms stad att hon hoppades att även telemarketing ska inbegripas av lagen om obeställd reklam. Detta skedde i samband med att hon kommenterade nyheten om att hittills i år har antalet anmälningar till NIX-telefon ökat med 40 %. Allt fler svenskar säger aktivt nej till marknadsföring som uppfattas som irrelevant eller alltför påträngande.

3. De nya (interaktiva/digitala) medierna är inte konstruerade för Interruption Marketing
Det mest uppenbara exemplet är såklart Internet. De försök som görs på webben att härma traditionell massreklam – läs webbanner – har fallerat. Varje e-postmeddelande som en mottagare tar emot kostar pengar – vilket såklart omöjliggör för varje seriöst företag att bedriva Interruption Marketing via e-post. Med RSS är det överhuvudtaget omöjligt att skicka oönskad reklam eftersom det bara är mottagaren som kan styra vilken information som ska skickas till henne. Det är dock inte bara Internet som ställer till problem för Interruption Marketing. Vad gäller den tekniska utvecklingen inom de traditionella massmedierna ser vi till exempel att TV påverkas av ett företag som TiVo vars produkt och tjänster kan komma att rycka undan fötterna för den traditionella TV-reklambranschen.

Slutsats: De företag som sätter sig in i hur de nya medierna fungerar och frågar om samtycke för att marknadsföra sina produkter och tjänster kommer att bli mer konkurrenskraftiga ärn de som fortsätter med Interruption Marketing.

juni 5, 2004 | Permalink | Comments (0) | TrackBack