« ABC för Word of Mouth | Main | Alla marknadsförare är lögnare ... »

februari 11, 2005

Därför Permission Marketing

Jag anser att den mest korrekta översättningen av Permission Marketing är samtyckesbaserad marknadsföring. Utgångspunkten för Seth Godin, som definierade termen, är att det är mera effektivt att marknadsföra till dem som vill ta emot information och reklam ifrån ett företag. För de flesta låter det som en självklarhet men som marknadsföring praktiseras av de flesta företag finns det uppenbarligen ett glapp mellan logik och verklighet.

Viktigt för många förespråkare av Permission Marketing är att de anser att det är etiskt mer korrekt än massreklam. Strategin att skicka ut ett budskap till massor av människor med förhoppning om att tillräckligt många agerar för att betala tillbaka investeringen leder till ett enormt marknadsföringsbrus som bl.a. invaderar det offentliga rummet, utsätter värnlösa grupper som barn för köpbudskap och påtvingar vissa människor budskap som strider med deras etiska eller religiösa värderingar. Ej önskvärd reklam har passande nog givits namnet Interruption Marketing.

Permission Marketing är på frammarsch. Utvecklingen startade i USA och nu har det spridit sig till Europa – och Sverige. Förra året var första gången jag kände samma positiva läge för Permission Marketing i Sverige som jag gjorde år 2000 i USA.

Därför är Permission Marketing livsviktigt och Interruption Marketing livsfarligt för dig som marknadsförare:

Mediebruset ökar/superfragmentering: Ni får allt svårare att nå fram med ert reklambudskap via de traditionella kanalerna. Ni slåss om att synas i ett konstant ökande antal kanaler och bredvid  ett växande reklamutbud. Och när ni väl syns är det knappt någon som reagerar. Mediebruset är enormt – och er slagkraft i det bruset kan liknas vid nålen i en höstack. Ett ännu större problem är att ju mer ni satsar på Interruption Marketing desto större växer sig höstacken. Seth Godin sammanfattar det så här: ”The more they spend, the less it works. The less it works, the more they spend”.

Bättre resultat: Samtyckesbaserad marknadsföring genererar bättre resultat för ert företag. Efterfrågad och relevant information har större chans att påverka köpbeslutet hos en konsument eftersom de som tar emot budskapet i större utsträckning läser och tar till sig det och med betydligt större sannolikhet efterfrågar den produkten/tjänsten.

Samtyckesbaserad ekonomi: Ert företag har inget val! Vi går mot ett samhälle där konsumenter har en allt större makt över den information som distribueras. På Internet sitter användaren högst upp på maktpyramiden. Med rätt programvara kan vi enkelt stänga ute reklam på webben, blockera oönskad e-post eller helt enkelt använda teknik (RSS) där vi styr vem som kan kommunicera med oss. Att be om tillstånd handlar inte enbart om att visa respekt gentemot kunden – det handlar om att vara en smart marknadsförare. Den samtyckesbaserade ekonomin talar ett helt annat språk än Interruption Marketing.

Nu är det möjligt: I dag finns verktygen som möjliggör för företag att i stor skala effektivt arbeta med samtyckesbaserad marknadsföring. Internet har till viss del satt de traditionella spelreglerna ur funktion men det har också gett oss marknadsförare nya verktyg. Tack vare sökmotorer, opt-in e-postmarknadsföring, bloggar och nya förutsättningar att arbeta med databaser kan företag – som t.ex. MarketingProfs.com - i dag nå ut till hundratusentals kunder som alla räckt upp sin hand och bett företaget att kommunicera med dem.

Vilket företag vill inte ha tusentals människor som inget hellre vill än att höra ifrån det. Inte ditt, eller?

februari 11, 2005 | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83421656c53ef00d83459798e69e2

Listed below are links to weblogs that reference Därför Permission Marketing:

» Samtyckesbaserad marknadsföring - ledljuset genom reklambruset from bisonblog
Så kallad Permission Marketing eller samtyckesbaserad marknadsföring som Mattias Durnik valt att översätta termen spås att bli ett allt viktigare verktyg när företagen. Bruset av reklam och kommunikationsinsatser ökar och det säger sig självt... [Read More]

Tracked on 14 feb 2005 22.49.01

Comments