« januari 2005 | Main | mars 2005 »

februari 25, 2005

Sluta läs böcker

Släng alla dina marknadsföringsböcker! Typ. Chris Houchens har åsikter om hur du (inte) ska gå tillväga för att marknadsföra ditt företag. "You must rise above the marketing clutter that everyone else i creating by following the books".

Precis som det ofta brukar vara med Change This-manifest är det tillspetsat och överdrivet. Men också läsvärt. Läs Houchens manifest här.

Senaste uppdateringen av Change This inkluderar också manifestet What is Open Source Marketing? av James Cherkoff.

februari 25, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 23, 2005

Produkten är marknadsföringen

C & P från Sooner or later, it's about better:

"Google maps (Google Maps) is just plain better than mapquest or yahoo maps. So much better it's remarkable. So much better that it doesn't make sense to use anything else.

This is worth remembering. Your first choice is always to be so much better that all the marketing hype is secondary."

Hur många har sett Google Maps reklamkampanj?

februari 23, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

Google 2014

Framtidsscenario eller science fiction? Tja, döm själva. Oavsett den låga/höga graden av realism är det välgjort och spännande. Se visionen om Google och världen 2014: EPIC 2014.

[Via BrandAutopsy]

februari 23, 2005 | Permalink | Comments (1) | TrackBack

februari 21, 2005

John Greco en frisk fläkt hos DMA

ClickZ intervjuar DMA:s nya vd John Greco. Greco är en välbehövlig injektion av förnyelse i en organisation som har gått i stå och inte hängt med i utvecklingen i marknadsföring. DMA:s behandling av sin egen underorganisation the Association of Interactive Marketers (AIM) var i bästa fall pinsam och i värsta fall skadlig för industrin. Flera av de mer namnkunniga medlemmarna lämnade organisationen 2003 efter att DMA visat prov på total okunnighet i e-postmarknadsföring (i korthet: förespråkade samma ansats för e-post som för postal dr trots att alla med kunskaper i området sade nej till det förslaget).

Nu har de gamla gardet försvunnit och Greco har tagit över. Att han har en helt annan syn på den nya marknadsföringens möjligheter och förutsättningar står ganska klart. Nu återstår det att se om han kan få gehör för sina idéer i organisationen.
 

februari 21, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 18, 2005

BzzAgent: ett bra exempel på en dålig affärsidé?

Att John Moore på BrandAutopsy inte är något större fan av BzzAgents artificiella Word of Mouth vet alla som följer bloggen.

(För dig som vill läsa mer om artificiell och organisk Word of Mouth klicka här (pdf) och bläddra fram till sidan 6)

Nu har John gjort något klyftigt - han använder BzzAgent som ett exempel på organisk Word of Mouth.  Han ställer retoriskt frågan: "So how did the BUZZ begin for BzzAgent?"

John Moore menar att BzzAgent själva representerar ett lysande exempel på hur och varför organisk Word of Mouth kan vara så effektiv - men också hur BzzAgents egen affärsmodell är felaktig:

"Did BzzAgent send out BzzGuides to BzzAgents and give them buzz-creating strategies in order to land the articles in Fast Company and the New York Times Sunday Magazine? Did BzzAgent go through the ‘BzzAgent process’ to get mentioned in Seth Godin’s book Purple Cow?

I’m serious here. BzzAgent is a case study in how to NATURALLY create buzz.

The company is insanely remarkable. So remarkable that we want to talk about it. So remarkable that the media wants to write about it. So remarkable that companies want to hire BzzAgent to create buzz for their products. So remarkable that bloggers want to dissect it.

It’s simple … companies and products worth talking about get talked about.

Which brings me [...] to Katherine’s quote, “… if you need to hire an agency to manufacture buzz then perhaps your product isn’t all that remarkable.”"

Källa: BzzAgent’s Natural Buzz

februari 18, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 16, 2005

Citizen marketers

Vi kan addera en ny term till den redan långa listan av termer som bekriver olika former av Word of Mouth: Citizen marketers.

Definition:

"Citizen marketers are customer evangelists who generate media on behalf of products, services, companies or people who generate inspiration. Most forms of media they create is shared across the web."

Exempel:

Dessa marknadsföringsmedborgare får, tack vare Internets utbredning, allt större inflytande på konsumenter - och deras ord väger tungt eftersom de av många ses med större trovärdighet än de organiserade marknadsföringsbudskap som kommer ifrån företagen.

Hur ska företag agera? Vissa förespråkar att företag aktivt motverkar en sådan utveckling medan andra menar att det är bättre att möta dessa nya marknadsförare med öppna armar och försöka att samarbeta med dem.

Oavsett vilken väg företag väljer är detta ännu ett exempel på hur alltmer makt skjuts tillbaka till konsumenten. Och glöm inte bort att det finns medborgare som hatar vissa produkter och i dessa fall passar det nog bättre med benämningen Vigilante Marketers. Företag måste  bli mer benägna att lyssna på sina kunder - vad gäller såväl positiva som negativa kommentarer.

Källa: Welcoming citizen marketers into your world

februari 16, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 13, 2005

Uppförandekod för Word of Mouth - du kan påverka dess innehåll

WOMMA publicerade nyligen ett utkast av sin kommande uppförandekod för Word of Mouth. Kärnan i uppförandekoden utgörs av det s.k. "Honesty ROI":

  • Honesty of Relationship: You say who you're speaking for
  • Honesty of Opinion: You say what you believe
  • Honesty of Identity: You never obscure your identity

Läs hela uppförandekoden här. Tanken med utkastet är att få kommentarer på innehållet. Såväl medlemmar som icke-medlemmar är välkomna att skicka in sina kommentarer. Några av de bloggar som kommenterat koden är Adrants och Church of the Customer.

februari 13, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 12, 2005

Alla marknadsförare är lögnare ...

Oavsett om detta är den faktiska omslagsbilden eller ej för Seth Godins nya bok är den rätt rolig. Boken släpps i maj och det är 800-CEO-READ som har "skoopet" ;-)

All_marketers_are_liars_sg_book_3

februari 12, 2005 | Permalink | Comments (3) | TrackBack

februari 11, 2005

Därför Permission Marketing

Jag anser att den mest korrekta översättningen av Permission Marketing är samtyckesbaserad marknadsföring. Utgångspunkten för Seth Godin, som definierade termen, är att det är mera effektivt att marknadsföra till dem som vill ta emot information och reklam ifrån ett företag. För de flesta låter det som en självklarhet men som marknadsföring praktiseras av de flesta företag finns det uppenbarligen ett glapp mellan logik och verklighet.

Viktigt för många förespråkare av Permission Marketing är att de anser att det är etiskt mer korrekt än massreklam. Strategin att skicka ut ett budskap till massor av människor med förhoppning om att tillräckligt många agerar för att betala tillbaka investeringen leder till ett enormt marknadsföringsbrus som bl.a. invaderar det offentliga rummet, utsätter värnlösa grupper som barn för köpbudskap och påtvingar vissa människor budskap som strider med deras etiska eller religiösa värderingar. Ej önskvärd reklam har passande nog givits namnet Interruption Marketing.

Permission Marketing är på frammarsch. Utvecklingen startade i USA och nu har det spridit sig till Europa – och Sverige. Förra året var första gången jag kände samma positiva läge för Permission Marketing i Sverige som jag gjorde år 2000 i USA.

Därför är Permission Marketing livsviktigt och Interruption Marketing livsfarligt för dig som marknadsförare:

Mediebruset ökar/superfragmentering: Ni får allt svårare att nå fram med ert reklambudskap via de traditionella kanalerna. Ni slåss om att synas i ett konstant ökande antal kanaler och bredvid  ett växande reklamutbud. Och när ni väl syns är det knappt någon som reagerar. Mediebruset är enormt – och er slagkraft i det bruset kan liknas vid nålen i en höstack. Ett ännu större problem är att ju mer ni satsar på Interruption Marketing desto större växer sig höstacken. Seth Godin sammanfattar det så här: ”The more they spend, the less it works. The less it works, the more they spend”.

Bättre resultat: Samtyckesbaserad marknadsföring genererar bättre resultat för ert företag. Efterfrågad och relevant information har större chans att påverka köpbeslutet hos en konsument eftersom de som tar emot budskapet i större utsträckning läser och tar till sig det och med betydligt större sannolikhet efterfrågar den produkten/tjänsten.

Samtyckesbaserad ekonomi: Ert företag har inget val! Vi går mot ett samhälle där konsumenter har en allt större makt över den information som distribueras. På Internet sitter användaren högst upp på maktpyramiden. Med rätt programvara kan vi enkelt stänga ute reklam på webben, blockera oönskad e-post eller helt enkelt använda teknik (RSS) där vi styr vem som kan kommunicera med oss. Att be om tillstånd handlar inte enbart om att visa respekt gentemot kunden – det handlar om att vara en smart marknadsförare. Den samtyckesbaserade ekonomin talar ett helt annat språk än Interruption Marketing.

Nu är det möjligt: I dag finns verktygen som möjliggör för företag att i stor skala effektivt arbeta med samtyckesbaserad marknadsföring. Internet har till viss del satt de traditionella spelreglerna ur funktion men det har också gett oss marknadsförare nya verktyg. Tack vare sökmotorer, opt-in e-postmarknadsföring, bloggar och nya förutsättningar att arbeta med databaser kan företag – som t.ex. MarketingProfs.com - i dag nå ut till hundratusentals kunder som alla räckt upp sin hand och bett företaget att kommunicera med dem.

Vilket företag vill inte ha tusentals människor som inget hellre vill än att höra ifrån det. Inte ditt, eller?

februari 11, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 08, 2005

ABC för Word of Mouth

WOMMA har publicerat sitt whitepaper om Word of Mouth. Den 9-sidiga "Word of Mouth 101" (pdf) ger en bra introduktion till ämnet och innehåller flera exempel på strategier och taktiker samt exempel på oetisk Word of Mouth.

WOMMA har även startat en blogg. Det ser svårt ut för VBMA att kunna hävda sig gentemot WOMMA:s betydligt mer aktiva strategi. Frågan är om inte branschen fortfarande är för liten för att rymma två konkurrende organisationer? 

februari 8, 2005 | Permalink | Comments (0) | TrackBack