« oktober 2006 | Main | december 2006 »

november 29, 2006

Kraftig tillväxt av e-postmarknadsföring, visar undersökning

Crm-företagen har frågat 250 svenska företag om bland annat e-postmarknadsföring. Klicka här för att läsa mer om undersökningen. Av de 104 företag som har svarat på undersökningen använder 35% e-post i sin marknadsföring. Av de företag som inte använder sig av e-post i dag anger 22% att de kommer börja använda kanalen framöver. Intresset för e-postmarknadsföring växer således kraftigt.

Oavsett om undersökningen kan användas för att dra några generella slutsatser eller inte så visar Crm-företagens undersökning att e-postleverantörer och konsulter kan se fram emot en kraftigt växande nyförsäljningsmarknad i Sverige - i alla fall bland de företag som undersökningen riktar sig till.   

november 29, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 24, 2006

Dags att positionera sig för mobil e-postmarknadsföring

Apropå uppsvinget för mobilt e-postanvändande så lanserade Google nyligen en version av Gmail för mobiltelefoner/smartphones.

Proaktiva e-postleverantörer har redan börjat positionera sig för att visa sina kunskaper inom mobil e-post. I det här blogginlägget ger eRoi några tips hur e-postmarknadsförare kan arbeta för att optimera sin e-postmarknadsföring för e-post som skickas till mobila enheter med Gmail (via No man is an iland).

Utvecklingen kommer också att ställa högre krav på marknadsavdelningar på att förstå hur marknadsföring för mobil e-post fungerar. Det kommer att kräva en bättre kunskap i organisationen eller ett större beroende av konsulter med de rätta specialistkunskaperna. En något  ironisk aspekt - nu när design av e-post blir allt svårare att hantera - är att den enda form av mejl som i dag är säkrad för denna utveckling är den ursprungliga - det vill säga textbaserade e-postmeddelanden med URL:en utskriven ...

november 24, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 21, 2006

Möte med Computer Sweden

Möt en av Sveriges främsta marknadsföringsvisionärer i artikeln Han sparkar vd:n i baken.

november 21, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 20, 2006

Permission Marketing säkerställer att oönskad e-postreklam inte hamnar i mobilen

I fredags publicerade Computer Sweden en artikel om en Gallup-undersökning som visar att 21% av svenska affärsmän använder mobiltelefoner eller annan typ mobil enhet för att skicka och ta emot e-postmeddelanden (själv har jag använt mig av Palms Treo 650 som fungerade alldeles utmärkt för "mobil-mejlande" och nyhetsbrevsläsande). Över hälften av dem som inte använder mobilt e-post i dag tror att de kommer ha möjlighet att använda mobilen för mejl inom ett år.

Mobilt e-post skapar nya möjligheter att nå ut med kommersiella meddelanden till privat- och yrkespersoner. Företag kan nå kunder när de till exempel befinner sig på semester (resebyrån följer upp med ett på-platsen-erbjudande) eller när de är på väg till fackmässan ("du-har-fortfarande-möjlighet-att-uppgradera-dagpasset-till-ett specialpris-och-ta-del-av-exklusiva-workshops. Klicka här").

Eftersom e-post är betydligt mer avancerat än sms kan marknadsförare nu skapa mer avancerade marknadsföringskampanjer. Utöver det uppenbart förbättrade grafiska och textuella möjligheterna i jämförelse med sms innebär mobilt e-post också att marknadsförare kan mäta och analysera interaktion och resultat i detalj. Men samtidigt ställer den positiva utvecklingen av mobilt e-post högre krav på marknadsförare och företag. 

Ju fler som läser sina e-postmeddelanden på en mobil enhet desto viktigare blir det att fråga om samtycke innan marknadsföringsmeddelanden skickas. Detta oavsett om det rör sig om B2C eller B2B. Marknadsföringslagen tillåter visserligen att oönskad e-postreklam skickas till juridiska personer men den negativa inställningen till oönskad e-post via mobilen är säkerligen ännu starkare än när det skickas till hem- eller arbetsdatorn. Då spelar det ingen roll vad det står i §13 i Marknadsföringslagen. Företag kommer inte ha råd att göra sina kunder ursinniga genom att fylla mobilen med irrelevanta reklammejl (som dessutom fungerar sämre än samtyckesbaserad kommunikation).

Problemet för marknadsförare är att de inte vet när en mottagare läser mejlet på sin dator eller i mobilen. Slutsatsen blir att smarta marknadsförare alltid frågar om samtycke innan de skickar kommersiella e-postmeddelanden. Permission Marketing säkerställer att oönskad e-postreklam inte hamnar i mobilen.

november 20, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 16, 2006

Komplex marknad men med positiva framtidsutsikter för e-postleverantörer i Europa

E-postleverantörer i Europa verkar i en mer komplex miljö än sina amerikanska kollegor men samtidigt växer marknaden eftersom europeiska företag lägger allt mer pengar på marknadsföring via e-post. John Rizzi och Simone Barrat ger sin syn på e-postmarknadsföring i Europa i den här intervjun med DM News: European e-mail marketing more complicated than U.S.: e-Dialog UK

november 16, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 14, 2006

Senhöstens två mest intressanta konferenser inom e-post och WOM går av stapeln i USA

EmailInsider Summit, 3-6 december i Part City i Utah (arrangör är MediaPost)

Word of Mouth Marketing Summit & Reserach Symposium, 12-13 december i Washington, D.C. (arrangör är WOMMA)

november 14, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

Därför ska du bry dig om e-postmarknadsföring

Det här året har jag allt oftare märkt en negativ attityd mot samtyckesbaserad e-postmarknadsföring som inte stämmer helt överens med den verklighet jag - och många andra, för den delen - upplever.

Det är tråkigt om kanalen väljs bort eller nedprioriteras för marknadsföringssyfte på grund av åsikter istället för fakta. Marknadsförare har mycket att vinna på att bedriva e-postmarknadsföring på rätt sätt (Permission Marketing).

För dig som har börjat att tvivla på e-postmarknadsföring (eller kanske aldrig riktigt tagit det på allvar) rekommenderar jag att ta en titt på följande punkter. De visar att e-post är en marknadsföringskanal att räkna med:

 • Enligt Direct Marketing Association (DMA) ger varje investerad marknadsföringsdollar i e-postkanalen $57,25 tillbaka. Det kan jämföras med ett genomsnitt på $22,52 för investeringar i andra former av internetmarknadsföring. E-post är alltså, enligt DMA, mer än dubbelt så effektivt som andra former av internetmarknadsföring
 • Kommersiella e-postmeddelanden genererade $16,5 miljarder i försäljning i USA år 2005, rapporterar DMA
 • Enligt EmailLabs genererar e-postmarknadsföring som baseras på principerna kring Permission Marketing respons på mellan 5-15%. Detta responsintervall kan jämföras med oönskad reklam som ligger på mellan 1-2%. E-postmarknadsföring som bygger på samtycke kan alltså vara upp till 15 gånger mer effektivt än oönskad reklam!
 • Enligt en undersökning som genomfördes i augusti, av bland andra Internet Retailer, och som besvarades av 400 företag inom detaljhandeln framkom att över 40% av företagen spenderar mindre än 1% av sin marknadsföringsbudget på e-post men att fler än en fjärdedel av företagen angav att e-postmarknadsföring genererade 11% av försäljningen
 • Marketing Experiments Journal jämförde nyligen marknadsföringkampanjer till hyrda e-postadresser med olika webbmarknadsföringsaktiviteter. Marknadsföring via e-post generade den bästa avslutsfrekvensen. E-post hade mer än dubbelt så högt avslut som den bästa webbaktiviteten
 • Ibland hör jag påståendet att på grund av spam så är det lönlöst att skicka även efterfrågad e-postreklam eftersom den i alla fall inte kommer fram. Enligt Lyris rapport "ISP Deliverability Report Card Q2 2006" filtreras endast 0.075% av önskade mejl bort (så kallade False-Positives). Ifall ditt företag arbetar utifrån Permission Marketing-principerna är False-Positives ett minimalt problem
 • Enligt Ferris Researchs rapport "The E-Mail Security Market, 2005 - 2010" använder 180 miljoner européer e-post i sitt arbete. År 2010 är siffran 244 miljoner. På fyra år kommer antalet e-postanvändare på arbetsplatser att öka med över 60 miljoner personer. E-post  har på kort tid blivit en omistlig del i arbetslivet för många - och för än fler personer framöver. Enligt eMarketer ökar det totala antalet användare av e-post. År 2010 förväntas 92,2% av internetanvändare använda e-post. E-post kommer att fortsätta att vare en av de mest använda verktygen på Internet

Använd på rätt sätt är e-postkanalen en väldigt effektivt marknadsföringskanal. Och det lär den fortsätta att vara även framöver.

november 14, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 06, 2006

E-postmarknadsförarna kring runda bordet (i London)

Några gånger i månaden samlar undersökningsföretaget E-Consultancy en panel bestående av diskussionsintresserade leverantörer, konsulter och andra aktörer inom olika marknadsföringsområden.

I oktober samlade E-Consultancy till rundabordssamtal om läget för e-postmarknadsföring i Storbritannien. Bland deltagarna fanns representater från bland andra e-postleverantörerna CheetahMail och ExactTarget.

För oss i Sverige med intresse för internetmarknadsföring finns det flera skäl att ta del av diskussionerna: Storbritannien har en väl utvecklad marknad för e-postmarknadsföring och den ligger geografiskt nära oss samt lyder under samma EG-direktiv som i Sverige. Det brittiska marknaden har sedan en längre tid tillbaka varit en inkörsport för amerikanska e-postleverantörer till Europa och det som händer där i dag kan vara en indikator på vad som kommer till den svenska marknaden i morgon.

Här är några av de iakttagelser som medverkande konsulter och systemleverantörer gjorde under rundabordssamtalen:

 • Sofistikerade e-postmarknadsförare mäter på kundnivå istället för kampanjnivå. Det är mer relevant att mäta relationen med varje enskild kund över tid än att mäta utfallet gentemot alla mottagare per kampanj
 • Vissa företag verkar inte inse att allt för många e-postmeddelanden, till varje enskild prenumerant, kan skada mer än att stärka varumärket
 • Företag är inte tydliga om vilka e-postmeddelanden (nyhetsbrev, tidsbegränsade kampanjutskick eller adminstrativa meddelanden) som ingår när kunderna ger sitt samtycke till e-postkommunikationen
 • Företag måste bli bättre på att nyttja anställdas e-postsignaturer för att sprida budskap och information
 • Goodmails leveranstjänster av e-postmeddelanden blir allt mer populära men det är ändå osäkert om det slår igenom utanför finans- och banksektorn
 • RSS blir allt viktigare som komplement till e-postmarknadsföring men brottas fortfarande med mätbarhetsproblem

Hur går diskussionen hos er?

I rapporten framkommer också intressant statistik om storleken på den brittiska marknaden för e-postmarknadsföring:

 • Marknaden för produkter och tjänster för e-postmarknadsföring i Storbritannien värderades 2005 till £148 miljoner. 2006 beräknas e-postleverantörer sälja licenser, ASP-tjänster och konsulttjänster för £178 miljoner. I jämförelse med E-Consultancys beräkningar för 2004 har marknaden växt med hela 50%! Motsvarande beräkningar finns inte i Sverige.

Ta del av E-Consultancys rapport här. Använd den som del i ert diskussionsunderlag nästa gång ni ska diskutera - och utveckla - företagets e-postmarknadsföring.

november 6, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 03, 2006

Samtycke?

Do Marketers Really Need Permission?

Ja, menar Forresters nya analytiker Lisa Bradner. Läs varför i hennes inlägg ovan, som publicerats på Forrester's Marketing Blog.

november 3, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

november 01, 2006

E-post - en nischkanal för marknadsföring?

I den statistik om e-postmarknadsföring som finns tillgänglig i Sverige framstår disciplinen som en - i jämförelse med andra marknadsföringsformer - extremt liten och ganska irrelevant form av marknadsföring som inte omsätter många miljoner. Jag är övertygad att den bilden inte är riktigt sann men som man mäter,eller inte mäter, får man svar.

I USA är undersökningsföretagen och instituten bättre på att mäta alla former av marknadsföring via e-post, dvs. inte enbart köpt reklamplats i tredje parts nyhetsbrev eller andra kommersiella e-postutskick. Och där framstår en annan bild av e-postmarknadsföring - en som visar att e-postkanalen varken är liten eller irrelevant. I sin artikel Oprah Revolutionizes Email (ClickZ) redovisar Jeanniey Mullen, chef för e-postmarknadsföring på Ogilvy One Worldwide, statistik som talar ett tydligt språk vad gäller rollen för e-post i marknadsföring i USA:

- Enligt DMA ger varje investerad marknadsföringsdollar i e-postkanalen $57,25 tillbaka. Det kan jämföras med ett genomsnitt på $22,52 för investeringar i andra former av internetmarknadsföring
- Kommersiella e-postmeddelanden genererade $16,5 miljarder i försäljning i USA år 2005

Läs mer om detta i hennes artikel.

E-post är en viktig, relevant och kraftigt växande marknadsföringskanal i USA, det visar statistiken. Även om vi såklart inte kan mäta oss siffermässigt med USA är det ändå intressant att fundera på hur vi skulle se på rollen för e-post i marknadsföring i Sverige om vi kunde ta del av mer djupgående undersökningar och analyser av dess effekt.

november 1, 2006 | Permalink | Comments (0) | TrackBack