« december 2006 | Main | februari 2007 »

januari 10, 2007

Kundmakt - en översikt

AdAge utser årets reklambyrå och vinnaren är du. Det känns som om att alla skribenter inom marknadsföring den senaste tiden fått med användargenererad media minst en gång i sina texter. Med Internet ökar självbestämmandet över medie- och reklamkonsumtionen. Kundmakt sprider sig.

Vad innebär det i praktiken för människor när det gäller möjligheten att utöva makt, det vill säga bestämma över sig själva och påverka andra?

Här kommer en lista med förslag på hur en kund i dag tack vare Internet har makten att (försöka) bestämma synen på ett företag och dess produkter för sig själv och andra. Hon har i dag makten att hyffsat enkelt till exempel:

 • tacka ja till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från ett företag
 • tacka nej (alternativt blockera) marknadsföringsmeddelanden från ett företag
 • sprida kommersiella budskap från ett företag vidare till vänner, kollegor och familj
 • skapa positiva eller negativa "budskap" (t.ex. via e-post, blogginlägg, podcasts eller videofilmer) om ett företag eller en produkt
 • utveckla, komplettera eller göra parodi på ett företags marknadskommunikation eller företagsprofil

Marknadsförare lever i dag i en annan verklighet än för bara några år sedan. Vissa ser denna utveckling som ett hot. Andra ser möjligheter - att genom kunders ökade makt skapa effektivare kommunikation och bättre produkter som i slutändan ger mer konkurrenskraftiga företag. 

januari 10, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

januari 03, 2007

Dags för e-postleverantörer att lära sig mer om mobil e-post

Jag har tidigare skrivit om genombrottet för mobil e-post - och de möjligheter och hot som detta medför för e-postmarknadsföring.

Det kommer med stor sannolikhet att finnas bra möjligheter till effektiv kommunikation för de marknadsförare som arbetar på rätt sätt med mobil e-post (behöver jag påminna? Endast explicit samtycke - inget annat gäller!). Men det ställer också betydligt större krav på de leverantörer som erbjuder system för e-postmarknadsföring. För dem gäller det att skaffa sig relevant kunskap och de rätta tekniska förutsättningarna inom området. Annars tar de proaktiva leverantörerna över:

"We are currently in the midst of revising best practices based on our research"

Till exempel ExactTarget, vars strategichef Morgan Stewart nyligen fällde ovan citerade kommentar apropå mobil e-post i en intervju med Melinda Krueger på Email Insider.

januari 3, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

januari 02, 2007

Permission Marketing behöver inte vara endimensionellt

Stefan Engeseth saknar valmöjligheter när det gäller prenumerationer på nyhetsbrev via e-post. Han vill kunna prenumerera på nyhetsbrev på prov:

"Why can’t they offer me a solution that I can take it step by step to become a full subscriber?"

Jag saknar också möjligheten att välja olika former av prenumeration. Jag har funderat rätt mycket på det något endimensionella synsätt som präglar samtyckesbaserad e-postmarknadsföring. De flesta e-postutskick som bygger på samtycke erbjuder endast möjligheten att prenumerera tills du aktivt säger nej till nyhetsbrevet. Jag saknar bra exempel på tids- eller kampanjbaserad Permission Marketing.

Att erbjuda "prova på"-prenumerationer på nyhetsbrev kan erbjuda följande fördelar:

 • Många anser att de prenumererar på tillräckligt många nyhetsbrev. Eftersom en provprenumeration avslutas automatiskt kan detta få tveksamma personer att anmäla sig. Mängden "clutter" i mejllådan minskar eftersom den självsaneras. Då blir möjligheten att fler personer vågar anmäla sig till fler nyhetsbrev större och därmed ge något av dessa utskick en chans till en permanent plats i e-postlådan
 • Utgivaren av nyhetsbrevet ger sig själv en möjlighet att i de x antal nummer som provprenumerationen pågår visa sig värdig att få (prov-)prenumeranten att stanna kvar som prenumerant. Det måste ses som en bättre chans än att inte få någon möjligheten alls att bevisa sig och sitt nyhetsbrev
 • Att bli prenumerant på nyhetsbrev under en kortare tid är inte ett lika stort steg som att bli fullfjädrad prenumerant. Avsändaren tar istället in personen stegvis i prenumerations/Permission Marketing-cykeln. Samma princip kan också användas för att stegvis samla kunskap och data om prenumeranten
 • En provprenumeration visar att avsändaren har självförtroende vad gäller kvaliteten på innehållet i nyhetsbrevet. Det i sig kan få den presumtiva men tveksamma prenumeranten att ta steget att anmäla sig till nyhetsbrevet
 • Efter provperioden måste mottagaren återigen bekräfta sitt intresse för fortsatt prenumeration. Det skapar högkvalitativa listor med e-postadresser, med alla de fördelar som skapas vad gäller respons och leveransbarhet
 • Proveprenumeration i kombination med ett incitatment (t.ex. kostnadsfritt whitepaper) kan bli en kraftfull taktik för att få fler prenumeranter att anmäla sig till nyhetsbrevet. Provtiden ger avsändaren möjlighet att bearbeta dem som utifrån hennes perspektiv är de mest intressanta  att behålla som prenumeranter

Nyhetsbrev är ett av de mest kraftfulla marknadsföringsverktyg ett företag kan använda för att skapa relationer med sina kunder och sin omvärld. För att lyckas måste företag visa respekt gentemot mottagarna men också ges en chans att få visa denna respekt. Provprenumerationer kanske inte är nödvändiga i alla lägen men det är något som fler företag borde testa oftare. Det kan utgöra skillnaden mellan att bli framgångsrik och mycket framgångsrik med sitt nyhetsbrev.

januari 2, 2007 | Permalink | Comments (5) | TrackBack