« januari 2007 | Main | mars 2007 »

februari 28, 2007

Kraften i en integrerad Permission Marketing-kampanj

MarketingSherpa har till i morgon en mycket intressant fallstudie på sin hemsida som visar hur ett bolag framgångsrikt använder sig av e-post och sms för att marknadsföra sina tjänster. 500 000 anmälde sig frivilligt till kampanjen som genererade 50% registrerade användare. Bolaget trodde det skulle ta 10 månader att ta igen satsningen - det tog 90 dagar.

Fallstudien visar på kraften i en integrerad Permission Marketing-kampanj. Men snabba på att läsa om det - i morgon plockar MarketingSherpa bort fallstudien.

februari 28, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

E-post om marknadsförare får välja

E-post är den viktigaste marknadsföringskanalen. Det säger amerikanska marknadsförare i en undersökning som genomförts av Datran Media och redovisas i the eMarketer Daily. På frågan vilken marknadsföringskanal som är mest viktig för dem 2007 svarar 83,2% av respondenterna e-postmarknadsföring. Sökmotormarknadsföring kommer på en andra plats med 61,7%.

Enligt den här undersökningen verkar varken mobil marknadsföring (10,6%) eller RSS (4,3%) få sitt genombrott bland amerikanska marknadsförare i år.

Läs mer om undersökningen på eMarketers hemsida här. Där kan du också läsa om skälen till varför e-postmarknadsföring är vinnaren när marknadsförare får bestämma...

februari 28, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 22, 2007

E-post och RSS

Debatten som förs om marknadsförare ska välja e-post eller RSS tycker jag är onödig. Det finns ingen konflikt mellan dessa kommunikationsvägar. E-post och RSS kompletterar varandra. Båda har sina specifika fördelar och nackdelar. Istället för e-post eller RSS är det e-post och RSS som gäller.

Diskussionen kring detta kommer och går. Nu känns den åter aktuell i och med Microsofts lansering av Outlook 2007.

Självklart är de utmaningar som uppkommit med Outlook 2007 viktiga att diskutera. Men utmaningar med e-post ska inte likställas med byte av kanal för marknadsförare. Det marknadsförare borde diskutera är vad kunden efterfrågar och hur e-post och RSS kan komplettera varandra på bästa sätt.

Permission Marketing utgår från principen om samtycke vid marknadskommunikation. Utöver den grundläggande principen tillkommer att identifiera vad som intresserar och efterfrågas av kunden och på vilket sätt hon vill ta emot dessa efterfrågade och riktade budskap.

Lås oss slippa en onödig debatt genom att utgå från den enkla principen att valet mellan e-post och RSS (eller vilka andra kanalval som erbjuds) ligger hos kunden. 

Personligen väljer jag ofta RSS när jag vill ha information/reklam från en avsändare som har hög frekvens på sin kommunikation. Vid mer regelbunden utgivning föredrar jag e-post och för enstaka utskick är sms ett bra val. Men jag förväntar mig inte att andra alltid gör samma val.

februari 22, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 21, 2007

Det upplevda samtycket minst lika viktigt som det faktiska samtycket

Med Permission Marketing står kunden i centrum. Får kunden alltför många mejl (sms, rss, etc.) finns risken att hon drar tillbaka sitt samtycke eller tillåter kommunikationen att fortsätta men ignorerar helt sonika att öppna och läsa mejlen. Resultatet blir verkningslös kommunikation.

Därför är tipset att ni baserar frekvensen på kommunikationen också utifrån kundens perspektiv. Statistik från en artikel på Email Insider indikerar att många prenumeranter tycker att de får för många kommersiella mejl:

"37.4% of respondents say they receive more email than they expected when they signed up - a violation by marketers of at least the perceived permission grant, and at worst the actual permission grant."

Ett enkelt sätt att öka kundernas makt över kommunikationen är att låta dem själva få välja redan vid registreringstillfället hur ofta de vill ha marknadsföringsmeddelanden från er.

februari 21, 2007 | Permalink | Comments (2) | TrackBack

februari 19, 2007

Vad innebär Outlook 2007 egentligen för e-postmarknadsförare?

Med den nya versionen av Outlook har Microsoft skakat om rejält i e-postankdammen. Anledningen är att den till viss del ställer helt nya krav på e-postmarknadsförare som vill skicka html-brev till sina prenumeranter. Nu börjar artiklar om Outlook 2007 - och vad denna version innebär för e-postmarknadsförare - att publiceras av e-postleverantörer, journalister och oberoende experter. Här följer en lista på några läsvärda artiklar som också visar att faran inte ska överdrivas när det gäller e-postmarknadsföringens framtid:

Outlook 2007 and HTML email design: a summary (Mark Brownlow, No man is an iland)
Warning! Outlook 2007 Might Trash HTML Again (Stefan Pollard, EmailLabs)
Microsoft Outlook 2007 (Morgan Stewart, ExactTarget)
Hälften av nyhetsbreven ratas av Outlook (Fredrik Wass, Internet World)
The Secrets of Email Deliverability Unveiled (Part II) (Ryan Buchanan, eROIs Email Days)
Will Microsoft Bombshell Change Email Marketing? (Bill Nussey, Silverpop)
How Vista and Office 2007 Will Impact HTML Emails (Dylan Boyd, eROIs The Email Wars)

februari 19, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 18, 2007

Intressant statistik om e-postmarknadsföring i ny rapport

E-Consultancy har i samarbete med Adestra producerat en gedigen rapport med intressant användardata om e-postmarknadsföring i Storbritannien och till viss del övriga Europa. I "the Email Marketing Industry Census" har fler än 500 marknadsförare svarat på bland annat följande frågor:

  • Hur stor del av internetmarknadsföringsbudgeten spenderas på e-postmarknadsföring? (Cirka 25%)
  • ROI för e-postmarknadsföring? (Av dem som mäter ROI anger 55% 3 gånger investeringen och 33% uppnår 5 (!) gånger investeringen)
  • Vilket är det största hindret för att uppnå effektiv e-postmarknadsföring? (Bristande kunskap och utbildning)
  • Licens vs. ASP? (30% använder licens och 30% använder ASP)

Mer om dessa frågor och annat intressant går att läsa i rapporten.

Om jag förstår E-Consultancy rätt så kommer "the Email Marketing Industry Census" att inom kort finnas tillgänglig för deras betalande prenumeranter. Läs mer om E-Consultancys rapporten inom e-postmarknadsföring här.

februari 18, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 16, 2007

Så ser ett amerikanskt internetmarknadsföringsbolag på e-postmarknadsföring i Europa

E-Consultancy har intervjuat amerikanska Epsilons Ragy Thomas och Ted Wham och frågar bland annat hur de ser på den europeiska marknaden för e-postmarknadsföring:

"The experience in Europe has been that email marketing has been done at the country level, even for companies that have email marketing needs spanning more than one country. What we're seeing is a focus on the financial benefits of email marketing and removing them from email-specific metrics.

Whereas in the past, we would have seen clients focusing on metrics like open rates and click-through rates, we are seeing much higher focus on campaigns' impact on brand awareness, actual measurable incremental revenue and something you can take to the financial director"

Epsilon erbjuder en bred portfölj av tjänster inom internetmarknadsföring och expanderar kraftigt. Företaget köpte förra året Double Clicks avdelning för e-postmarknadsföring. Nyligen köpte företaget Abacus. Läs hela intervjun med Epsilon här.

februari 16, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

Problem med att få fram nyhetsbrevet trots att ni (tror att ni) gör allt rätt?

Ni gör det som förväntas av en duktig e-postmarknadsförare. Ni skickar nyhetsbrevet enbart till dem som har bett om det (Permission Marketing). Ni hanterar ert nyhetsbrev via ett system som marknadsförs som den ledande lösningen för e-postmarknadsföring. Och ni följer de råd och tips som leverantören ger...

Trots det har ni problem med att mejlen inte når alla prenumeranter som vill ha nyhetsbrevet.

Om detta helt eller delvis känns igen så är Email Insiders artikel Deliverability Makover (kräver kostnadsfri registrering) ett lästips för dig. Leveransbarhetsexperterna på Return Path låter Email Insiders läsare ta del av hur de arbetar för att säkerställa att så många prenumeranter som möjligt får ett företags nyhetsbrev.

Artikeln ger praktiska tips och idéer till dig som inte vill anlita ett amerikanskt företag som ReturnPath alternativt funderar på anlita ett företag som detta men inte riktigt förstår deras syfte och arbetsmetodik. I Sverige finns - mig veterligen, rätta mig gärna om jag har fel - inget företag som arbetar specialiserat och leverantörsoberoende med optimering av leveransbarhet vid e-postmarknadsföring.

februari 16, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

februari 15, 2007

Dags igen för e-postmarknadsföringskonferens

Då var det återigen dags för DF Kompetens heldagskonferens om e-postmarknadsföring. Den här gången går konferensen av stapeln den 22 februari i Stockholm under namnet E-postmarknadsföring 2.0.

I jämförelse med tidigare talaruppställningar har arrangören adderat två nya och högintressanta talare: Stefan Engeseth och Tamara Gielen. Stefan behöver inget introduktion för den här bloggens läsare (läs i så fall mer om honom på Detective Marketing) Tamara Gielen är ansvarig för e-postmarknadsföring för eBay i Belgien och driver Email Marketing Best Practices Blog.

Läs mer om konferensen här. Vi ses kanske där. (För öppenhetens skull: jag var med och arrangerade den första konferensen.)

februari 15, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack