« september 2007 | Main | november 2007 »

oktober 30, 2007

ROI för e-post fortfarande extremt hög

Visserligen minskar ROI i jämförelse med förra året, men siffrorna från amerikanska DMA (Direct Marketing Association) visar på en imponerande effektivitet för e-postkanalen:

Beräknade investeringar i e-postmarknadsföring 2007: 500 miljoner dollar
Beräknad försäljning via e-postmarknadsföring 2007: 23 miljarder dollar

(Via E-consultancys "E-mail alerts")

oktober 30, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

WOM-jätte på väg till Sverige?

Klart intressant, ifall det nu visar sig vara sant: PRfekt blogg spekulerar i att Nielsen BuzzMetrics är på väg till Sverige.

Jag gnuggar också "mina händer i förtjusning" eftersom detta skulle innebära en välkommen vitamininjektion i den svenska WOM-branschen (finns det någon sådan i dag?). Om Sverige ingår i Pete Blackshaws marknadsföringsplaner kan vi förhoppningsvis få en av världens ledande experter att lära svenska marknadsförare  om Word of Mouth Marketing. Dessutom tror jag att de seriösa aktörer som finns i Sverige i dag alla kommer att tjäna på en sådan etablering.

Läs mer om detta och mycket annat intressant på PRfekt blogg. Läs också Pete Blackshaws blogg CGM.

oktober 30, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

oktober 29, 2007

Veckans citat kom redan på en måndag

Det är inte vem som helst som fäller följande citat - apropå vad som gäller för mobilbranschen framöver - i dagens SvD Näringsliv (E24.se på webben):

"E-posten är inte helt död. Men när man vaknar varje dag och har 200 mejl som man inte vill ha och bara får fler om man gör misstaget att svara, då inser man att systemet inte är så effektivt"

- Tero Ojanperä, Executive Vice President och Chief Technology Officer, Nokia

Diskussionen om mobilbranschens framtid fortsätter (RIM håller nog inte med Tero), men en av de personer som har mest inflytande har redan sagt sitt...

oktober 29, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

oktober 21, 2007

Al Gore och marknadsföring

Det är inte bara Pete Blackshaw som förespråkar CGM, det gör även USA:s förre vice president:

"Nothing can help your brand more, in my opinion, than helping your customers help you brand your products.  You keep control of your brand and how your brand is presented. But letting your customers express themselves and join the conversation about your product is empowering of them, respectful of them, and brings new creativity into the process that's hard to get any other way."

- Al Gore (citat saxat från citat på CGM-bloggen)

Alla som följer Apples styrelseledamot Al Gore vet att han förutom miljöfrågor också har ett visst intresse för det där vissa kallar ny marknadsföring.

oktober 21, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

oktober 10, 2007

Perspektiv

Vi behöver alla perspektiv på saker och ting..!

oktober 10, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

oktober 08, 2007

Några intressanta konferenser om internetmarknadsföring

Hösten är här och vi har ett antal mer eller mindre intressanta konferenser att se fram emot. När det gäller större konferenser i Stockholm med fokus på internetmarknadsföring vill jag gärna tipsa om följande, som verkar bli speciellt intressanta:

Emetrics Marketing Optimization Summit
Den 29-30 oktober går konferensen med den informativa titeln av stapeln på hotell Sheraton. Konferensen har samlat ett gäng intressanta talare med Jim Sterne i spetsen. Från Sverige talar bland annat webbanalysprofilen Lars Johansson (som också är medarrangör till konferensens som nämns sist i inlägget). Läs mer om konferensen här.

Search Marketing Expo
Direkt efter eMetrics fortsätter Rising Media med sin nästa stockholmskonferens – Search Marketing Expo (31 oktober till 1 november). Konferensen har en internationell talarlista och Nate Elliot från Jupiter Research är en av moderatorerna. Läs mer här.

Internet Marketing Conference (IMC)
Den 29-30 november går IMC Stockholm 2007 av stapeln. Under mottot ”Content is king” kommer bland annat företrädare för GoViral, Apsis, Mobiento, MTV, Picsearch, Daytona, Google, L-Soft och många andra företag att tala. IMC Stockholm 2007 hålls på Finlandshuset Konferens och du kan läsa mer om konferensen här.

oktober 8, 2007 | Permalink | Comments (3) | TrackBack

oktober 05, 2007

Nya förutsättningar kräver nya sätt att kommunicera

Två nyligen publicerade artiklar på idg.se och e24.se exemplifierar hur förutsättningarna för att bedriva marknadsföring inte längre är vad de en gång har varit. Jag tror att den reklamtrötthet som breder ut sig i kombination med det allt högre medie- och reklambruset kräver att företag anammar nya angreppssätt för sin marknadskommunikation. För att mer effektivt lyckas nå fram på Internet krävs ett nytt sätt att förhålla sig gentemot de tilltänkta mottagarna.

På Internet kan kunder i allt högre grad själva bestämma vilken kommunikation de vill ta emot – respektive vilka marknadsföringsbudskap/avsändare de inte accepterar.

Den vanligaste åsikten – alltså, om hur företag ska bemöta denna nya verklighet – jag tycker mig se i den svenska debatten stavas k-r-e-a-t-i-v-i-te-t. Jag håller som alla andra med om att höjd i kreativiteten är en mycket viktig faktor som påverkar effektiviteten men jag tror det finns andra faktorer och tillvägagångssätt som påverkar lika mycket eller ännu mera:

Inhämta samtycke: Marknadsföringsmeddelanden skickas till dem som uttryckligen gett sitt samtycke att ta emot dem. Detta är grundtanken i Permission Marketing och utan samtycke når företag i dag inte fram till alla som de vill kommunicera med. Det räcker att prata med dem i sin närmaste omgivning för att inse att samtycke blir en allt viktigare faktor för framgångsrik internetmarknadsföring. Jag känner allt fler personer som i dag har i princip nolltolerans mot oönskade kommersiella budskap på Internet. De lägger mycket tid och kraft på att undvika kommersiella budskap. Dessa personer har däremot inte några problem med att ta emot reklam och information från företag där de har samtyckt till marknadsföringen. Tvärtom är de ofta mycket positiva till dessa varumärken och rekommenderar dessa mer än gärna till alla de kan. Även om de flesta inte är så extrema är enkelheten att blockera reklambudskap på webben en indikation på att allt fler hittar ditåt.

Erbjuda ”självsegmentering” när samtycke inhämtas: Ett tillvägagångssätt under de nya förutsättningar som råder är att acceptera att mottagaren själv vill kunna bestämma över kommunikationens innehåll. Genom att lägga över en del eller hela valet av innehåll på mottagaren ökar möjligheten att nå även dem som normalt sett blockerar reklam samtidigt som träffsäkerheten ökar i jämförelse om företag gissar vad varje mottagare är mest intresserad av (om detta har Frederick Newell intressanta åsikter. Ta del av hans koncept CMR – Customer Managed Relations).

Jag tror att företag har bra möjligheter att bemöta reklamtröttheten och det tilltagande mediebruset (och i slutändan skapa än mer effektiv marknadsföring) genom att addera några faktorer till den ”marknadsföringsformel” som behövs för att möta de nya förutsättningarna som råder.

Ja, visst – ju fler faktorer desto mer komplicerat arbete, men den extra tid som investeras tror jag företag får igen flerfaldigt. Och såklart är det kanske så att det är omöjligt både praktiskt och politiskt att arbeta med samtycke och självsgmentering på all internetmarknadsföring i just din organisation. Men kom ihåg att samtyckesbaserad kommunikation kan, enligt en undersökning, vara upp till femton gånger mer effektiv än icke efterfrågad kommunikation. Och det borde väl vara ett  bra skäl för en marknadschef att i alla fall testa dessa sätt att bedriva marknadsföring på Internet. Eftersom det mesta går att mäta och utvärdera på Internet är det ju bara att återgå till traditionella mönster om effekten uteblir. Något som jag inte tror blir aktuellt när ni väl har kommit igång.

oktober 5, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

oktober 04, 2007

Så många klickar på mobila annonser

Trots att mobil marknadsföring nu har flera år på nacken läser vi inte speciellt ofta – i alla fall inte i jämförelse med e-postmarknadsföring – om statistik på genomförda mobila marknadsföringskampanjer.

Mobiento hjälper däremot oss vetgiriga en bit på vägen med statistik på klickfrekvenser på mobila kampanjer. I företagets senaste nyhetsbrev anges att deras kunders mobila annonser ”visar upp höga click rates, i genomsnitt 5-15%”. Per Holmkvist skriver i ett svarsmejl till mig att alla deras sms/mms-utskick baseras på samtycke – grunden i Permission Marketing.

Förhoppningsvis får vi framöver se ännu mer detaljerade statistikrapporter från de mobila aktörerna. Mobiento visar vägen genom att ange kundernas faktiska klickfrekvenser. Denna öppenhet ger dig som marknadsförare en bättre möjlighet att utvärdera mobil marknadsföring gentemot andra redan existerande eller påtänkta aktiviteter.

Per Holmkvist är en av talarna på IMC Stockholm, som går av stapeln den 29 och 30 november. Läs mer om hans föredrag Mobile Marketing—How to Use the Next Screen här.

oktober 4, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack

oktober 02, 2007

”Passionistas” – de mäktiga konsumenterna

Intressant läsning på MarketingVox om de mest inflytelserika konsumenterna: 'Passionista' Consumers Help Brands Harness Digital Media

oktober 2, 2007 | Permalink | Comments (0) | TrackBack